graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic

02

Bir dijital ürün ve kullanıcıları birbirini beklemeden (400ms den daha kısa bir sürede) etkileşimde bulunuyorsa, verimlilik dorukta olur.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic

03

Bir hedefi başarıyla vurmak, direkt olarak mesafesi ve büyüklüğüyle orantılı bir fonksyonun çıkışıdır.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic

04

Karar verme süresi, seçeneklerin sayısı ve karışıklığıya eksponensyel şekilde artar.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic

05

Kullanıcılar zamanlarının büyük kısmını başka platformlarda geçirir, dolayısıyla sizin platformun da diğeri gibi çalışmasını beklerler.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic

06

Kullanıcı, net çizilmiş sınırların içerisinde olan tüm öğeleri aynı grupa ait olduklarını algılar.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic

07

İnsanlar belirsiz veya karmaşık görüntüleri mümkün olan en basit biçim olarak algılamaya eğilimlilerdir, çünkü bu en az bilişsel çabayı gerektirmektedir.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic

09

İnsan gözü, bir tasarımdaki benzer elemanları, birbirinden ayrılmış olsalar bile, tam bir resim, şekil veya grup olarak algılama eğilimindedir.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic

15

İnsanlar, bir deneyimin her anının toplam süreci veya ortalaması yerine, zirvede ve sonunda hissettiklerini temel alarak yargılar.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic

18

Karmaşıklığın Korunması Kanunu olarak da bilinen Tesler Kanunu, herhangi bir sistem için azaltılamayan belirli bir karmaşıklık miktarının olduğunu belirtir.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic

19

İzolasyon Etkisi olarak da bilinen Von Restorff etkisi, birden çok benzer nesne bulunduğunda, diğerlerinden farklı olan nesnenin hatırlanması muhtemel olduğunu öngörmektedir.

Açıkla!
graphic
graphic
graphic